Rzeczoznawcy O/SIMP Jelenia Góra

 

Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP
mgr inż. Henryk Mackiewicz - tel 602 530 027
specjalności:
115 - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłowych,
303 - Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania,
830 - Wycena maszyn urządzeń i pojazdów.

Rzeczoznawca SIMP
mgr inż. Paweł Hofman - tel 606 108  619
407 - Komputery i urządzenia biurowe. 

Rzeczoznawca SIMP
mgr inż. Janusz Żołnacz - tel 75 76 76 196
115 - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przrmysłowych,
512 - Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne .

Rzeczoznawca SIMP
inż. Zygmunt Rakoczy - tel 75 76 76 196
705 - Pojazdy Samochodowe
504 - Silniki spalinowe

Dotyczy  oferty  technicznej 

Oddział  Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników  Mechaników   Polskich , w Jeleniej  Górze  oferuje usługi  techniczne  w  zakresie:

1  nadawania  uprawnień  dla osób zajmujących  się  eksploatacją i dozorem  instalacji i sieci
energetycznych ,zgodnie z wymaganiami  Urzędu Regulacji  Energetycznej /URE/ w grupach
1-elektrycznej   2 cieplnej  3 gazowej

2  przeprowadzanie  szkolenia  pracowników  w w/w grupach

3  przygotowanie  dokumentacji   na  wytwarzany   produkt ,który  wymaga  oznakowania  CE

4  Gospodarowanie  Obszarem    Energetyki  w  Zakładzie  Produkcyjnym  /konserwacja instalacji niskiego i wysokiego  napięcia ,projekty  energooszczędne ,niwelowanie strat  energii ,optymalizacja       instrukcje  BHP  , instrukcje eksploatacji ,audyty  energetyczne/   

 4.1 ekspertyzy  Systemu Zarządzania  Energią /SZE/  wg. ISO 50001   

5  Opieka  i korekta  nad  systemami   informatycznymi   stosowanymi  w przedsiębiorstwie

6    wycena  maszyn   i  urządzeń

7   ekspertyzy  techniczne maszyn  i urządzeń 

7.1 wykrywanie i eliminacja  źródeł  hałasu  ,dostosowanie  do zaleceń  normy

8  operaty  systemy BHP  w przedsiębiorstwie

9   operaty  gospodarka  remontowa  w  przedsiębiorstwie

10  Operaty -  protokoły    wymagań zasadniczych  dla maszyn  i urządzeń ,deklaracje  WE

11 informacje  handlowe /techniczne /w zakresie narzędzi i obrabiarek

Zapytania prosimy  kierować  na adres  mail : biuro@simp.jgora.pl

Zarząd  Oddziału  SIMP
w   Jeleniej Górze