Stowarzyszenie SIMP
Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Techników Polskich

SIMP jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

SIMP jest stowarzyszeniem twórczym o charakterze naukowo-techniczmym, którego dążeniem jest wykorzystanie intelektu swoich członków, bogactw przyrody, tworznie klimatu solidarności koleżeńskiej, a także dbanie o rozwój gospodarczy kraju i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej.